Program politic PFFR

PROGRAM POLITIC
România – 2016

CAPITOLUL I – REPERE
Partidul Forța România are ca principal scop bunăstarea și fericirea poporului român, modernizarea României, consolidarea statului de Drept, combaterea ideologiilor totalitare, integrarea europeană și euroatlantică prin promovarea valorilor românești și a principiilor politicii moderne de dreapta – centru.
FORȚA ROMÂNIA – o politică orientată spre drepturile și libertățile fundamentale
Promovarea valorilor românești de pretutindeni, a interesului național, precum și a pluralismului politic.
Garantarea și apărarea proprietății private, dezvoltarea și consolidarea clasei mijlocii a societății românești.
Apărarea proprietăților materiale și intelectuale, pentru o dezvoltare sănătoasă a relațiilor socio-economice.
FORȚA ROMÂNIA – preocupare pentru viitorul țării. Dezvoltarea societății prin dezvoltarea individului
Dezvoltarea învățământului, cercetării, creșterea reală a vieții sociale și economice.
Garantarea transparenței totale a activității instituțiilor, organelor, organismelor, autoritatilor, tuturor organizatiilor statale, in mod special transparenta totala a utilizarii fondurilor publice, a contractelor încheiate de stat si a circulatiei banilor publici.
Renașterea satelor românești prin relansarea agriculturii și promovarea unor strategii de dezvoltare a acesteia
Implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieții politice românești și conturarea unei noi elite politice.
Încurajarea cetățenilor să participe la viața publică, în toate structurile societății civile.
Elaborarea, promovarea și susținerea de programe, strategii și proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului, relansarea și dezvoltarea economiei locale, regionale și naționale, ca factor primordial pentru stoparea emigrarii cetatenilor romani de toate varstele și reîntoarcerea în țară a celor plecati.
Susținerea și promovarea rolului femeii în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Promovarea și susținerea de programe și acțiuni de susținere a tinerilor.
Elaborarea și susținerea programelor de protecție socială pentru categoriile defavorizate, pentru categoriile de persoane cu dizabilități sau marginalizate, promovarea și dezvoltarea programelor de solidaritate umană, promovarea spiritului creștin de întrajutorare, in contextul dezvoltarii sănătoase a societății românești.
Susținerea egalitătii drepturilor cetățenești a tuturor cetățenilor, indiferent de nivelul studiilor.

FORȚA ROMÂNIA – Vatra strămoșească nu se vinde, nu se
închiriază și nu poate fi obiect de troc politic sau geo-politic
Respectarea și apărarea unității statului si a integrității teritoriale, a indivizibilității statului, a suveranității naționale, a independenței și interesului național în context geopolitic.
Promovarea și respectarea intereselor poporului român, dar și pe cele ale minorităților etnice, în spiritul valorilor morale tradiționale ale statutului român.
Identificarea de programe și strategii pentru asigurarea independenței și securității energetice.
Apărarea și susținerea intereselor cetățenilor români aflați pe teritoriul altor state.
Promovarea și susținerea acțiunilor și asociațiilor care au ca obiectiv unirea României cu Republica Moldova, acționand pentru edificarea întregii societăți civile și a conștientizării clasei politice asupra necesității istorice a revenirii Moldovei la patria mamă România, contribuind cu toate mijloacele de care dispune la integrarea noilor cetățeni români și dezvoltarea localităților moldovenești după realizarea obiectivului unificării. Nu trebuie uitate necesitățile și drepturilor românilor și descendenților acestora din teritoriile românești încorporate în alte state prin tratate și acorduri internaționale.
Combaterea extremismului de orice fel, rasismului, șovinismului, dar și separatismului etnic sau teritorial.
FORȚA ROMÂNIA – Nimeni nu este mai presus de lege și toți sunt egali în fața ei
Implementarea democrației directe și a instrumentelor ei.
Eliminarea privilegiilor și eliminarea imunităților, atât ale tuturor reprezentanților aleși, cât și ale tuturor celor care operează în oricare organizație care aparține structurii statale, în particular militarea pentru lipsa privilegiilor și imunității parlamentare, pentru modestia acestora.
FORȚA ROMÂNIA – Dialogul direct cu societatea
Evoluția informaticii, nevoia de documentare, informare și consultare în timp real, dezvoltarea noilor media, au creat sau configurează premizele dezvoltării unor sisteme și rețele de comunicare directă, operative cu societatea civilă. Societatea poate și trebuie să fie implicată în mecanismul decizional la nivel instituțional, politic, economic și social.
CAPITOLUL II – INDUSTRIE ȘI SOCIETATE
Forța România propune scoaterea politicii din sfera de tranziție comunistă.
Forța România propune o politică ce are menirea să scoată țara din cercul malefic al partidelor camelon, orientate spre populism, acapararea cu orice preț a puterii și ignorarea sau chiar sfidarea voinței poporului. Forța România va implementa o politică de tip nou, construită pe nevoile reale ale societății civile care, în ultimii 26 de ani, nu s-a confundat deloc cu interesele meschine ale politicienilor. Forța
România propune o politică inteligentă, bazată pe curaj și asumarea răspunderii întregii societăți, o politică bazată pe implicarea maselor largi, fără deosebire de pregătire profesională, dar cu aspirații sănătoase.
Programul politic al Partidului Forța România are drept scop prioritar dezvoltarea economică a statului român și prosperitatea societății românești. Lansarea, dezvoltarea și promovarea unor programe speciale pentru agricultură și cultură vor crea premizele dezvoltării economice durabile, sustenabile, la nivel național, resuscitarea industriei și creșterea nivelului de trai al românilor.
Generația tânără a României a fost și este nevoită să migreze în țări mai dezvoltate, în căutarea unui job care să le asigure supraviețuirea familiilor din țară. Valorile României, tinerii cu potențial deosebit, se vând sau se închiriază altor state care știu să aprecieze performanța. Exodul românilor trebuie stopat prin crearea și asigurarea unor oportunități și condiții de viață reale în interiorul granițelor României.
Programul politic al Partidului Forța România este născut din nevoile, aspirațiile și doleanțele românilor de pretutindeni. Forța România este un partid deschis, inovator, al românilor de pretutindeni.
Echitate și justiție socială, responsabilitate, implicare, dreptate și frăție, sunt valorile care definesc Forța România.
Forța România va susține și promova un program politic distinct, inovator, care vizează economia socială de piață, bazată pe eficianță și profit. Implementarea acestui program și dezvoltarea economiei se va face în plan orizontal – la nivelul unităților administrativ teritoriale, dar și în plan vertical, de la bază spre vârful piramidei evoluției reformei, din mediul rural spre capitală. Stabilitatea unei țări depinde de performanța economică și de surmontarea decalajelor dintre clasele sociale. Orice reformă economică este fezabilă doar prin prisma interesului social. Teoria determinismului trebuie aplicată și în politicile sociale și economice. Dezvoltarea reală a economiei conduce spre creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. În țară, nu peste hotare. Sustenabilitatea economiei determină creșterea veniturilor populației și stimularea consumului intern. Limitarea importurilor și promovarea produselor și serviciilor autohtone vor crea un efect interrelațional resurse umane – nivel de trai – dezvoltare economică. Toate acestea vor conduce către ceșterea PIB și reducerea inflației, stabilizarea cursului monedei naționale, creșterea puterii de cumpărare.
În domeniul fiscal, vom acționa pentru relaxarea sistemului de taxe și impozite, atât pentru agenții economici cât și pentru persoanele fizice.
Forța Romnia va susține programe speciale pentru stoparea vânzării resurselor țării și includerea lor în programul integrat de dezvoltare și relansare a economiei românești. Avem nevoie de relansarea, conturarea și susținerea unor industrii naționale bazate pe principiile economiei de piață.
Revigorarea economică va permite alocarea fondurilor necesare dezvoltării reale a învățământului, sănătății, culturii, a tuturor domeniilor de activitate.

CAPITOLUL III AGRICULTURA
Agricultura a fost neglijată de toate guvernele de până acum, deși ar putea fi unul dintre puținele sectoare economice care ar mai putea salva situația financiară a României. Aceasta este convingerea majorității agricultorilor și aceasta a fost și părerea domnului Aurel Baciu, Președinte al Ligii Asociației
Agricultorilor din România (LAPAR) în timpul protestului agricultorilor, din noiembrie 2012, când au cerut demisia ministrului scandând Jos ministrul visător, puneți un agricultor”.
Dezvoltarea reală a satului românesc, prin relnsarea agriculturii va trebui să fie o prioritate cotidiană a viitoarelor guverne.
Fărâmițarea în milioane de exploatații agricole de subzistență, lipsa utilajelor necesare lucrărilor agricole, îmbătrânirea populației și măsurile guvernamentale menite să-i determine pe tineri să fugă de lumea satului, teama de asociere, pensiile mici care nu le permit agricultorilor să își lucreze pământul, sunt doar o parte din problemele cu care agricultura românească este infestată. Reducerea decalajelor dintre mediul rural și cel urban a rămas doar la stadiul de demagogie în România.
Alternativa FORȚA ROMÂNIA, propune o serie de măsuri menite să revigoreze agricultura României aflată, actualmente, la pământ. Prezenta propunere a PFR reprezintă o alternativă la programul de guvernare 2013 – 2016 în domeniul agriculturii.
În România, singurii fericiți care câștigă gras din agricultura romanească sunt traderii de cereale. Ei manipulează prețul când producția este foarte bună, dar și atunci când este extrem de slabă, ieșind întodeauna pe profit. În detrimentul fermierilor români. Fermierii locali sunt obligați să-și vândă producția chiar din câmp pentru că nu dispun de silozuri autorizate în care să stocheze recolta în așteptarea unor oferte de preț mai bune.
Așa că traderii au o mare marjă de manevră în manipularea prețurilor.
MISIUNE

Viața la țară trebuie să își recapete farmecul legendar, iar agricultura trebuie să redevină ramură principală a economiei naționale, în condițiile în care industria a fost direcționată către Remat.
VIZIUNE
Obiective generale
României adaptate la schimbările de mediu și de tehnologii de combatere a factorilor de risc pentru culturile agricole

adaptat evoluției societății moderne
Direcții de acțiune prioritare
ecție a suprafețelor
agricole (hărți cadastrale prost concepute, în care se suprapun terenurile fermierilor, rezultând diferențe de suprafețe față de datele din registrele agricole de la primării).
Din această cauză, de exemplu, la Botoșani, într-o singură comună, câteva zeci de agricultori – unii dintre ei pensionari, au primit somații prin care li se cere să restituie subvențiile primite în anii anteriori pe teren pentru că, potrivit APIA, suprafețele de teren declarate de agricultori nu corespund cu datele de la Cadastru. ru accesarea
finanțărilor europene sau a altor forme de sprijin financiar. Mediul rural este deficitar la capitolul asistență pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană sau putem vorbi de absența consultanței gratuite pentru accesarea fondurilor.

programelor cu finanțare europeană, în perspectiva perioadei de finanțare 2014 – 2020. Deși regulamentele, ghidurile pentru acordarea finanțărilor europene, pe diverse programe și măsuri, sunt valabile pentru toate județele, acestea sunt interpretate după nivelul pregătirii inspectorilor din instituțiile APDRP județene, permițând comiterea de erori chiar de către cei care ar trebui să verifice corectitudinea dosarelor/cererilor de finanțare. Aceasta se întâmplă cu precădere pe PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) care îi vizează în mod direct pe fermieri.
rului legal și elaborarea unor norme metodologice clare și
inviolabile pentru reglementarea pieței asigurărilor în agricultură. Fermierii din mai multe județe nu și-au primit nici până acum despăgubirile de la firmele de asigurări pentru pagubele produse de grindină sau inundații în urmă cu circa doi ani.

parteneriate public – private în vederea cumpărării sau luării în folosință a 5.000.000 de hectare de teren agricol, nelucrate, pe care să se facă agricultură bio.

pentru construirea unor depozite frigorifice pentru legume și fructe pe tot teritoriul țării.
jarea GAL-urilor (grupuri de acțiune locală) existente în România să promoveze și să sprijine finanțarea unui program sau a unor proiecte, private sau în parteneriat cu administrațiile locale, prin care să se construiască silozuri care, în anumite condiții, să fie disponibile tuturor agricultorilor.
-uri sau alte substanțe
nocive.

anual, să deruleze programe de reîmpădurire a României.
acestea să fie clare, maximale, pentru fiecare produs în parte.
rilor agricoli reali, adevărați și stoparea contrabandei cu certificate de producător.
Instituirea taxei Robin Hood” în cazul importurilor de produse alimentare. Suprataxarea companiilor care aduc din străinătate mărfuri care se produc și în România.
onsiliu Consultativ al fermierilor care să propună guvernului măsuri și strategii de dezvoltare rurală, astfel încât legiferarea agriculturii să se plieze pe realitatea din sate, pe nevoile agricultorilor, corelate cu strategia de transformare a agriculturii în sector economic prioritar.
CAPITOLUL IV – CULTURA
După epoca împușcatului de la Scornicești, cultura a devenit o simplă anexă a programelor de guvernare postdecembriste.
Ministerul culturii s-a obișnuit să prezinte discursuri aproape credibile despre cultură și impactul culturii românești, aclamând diverse programe sau
acțiuni culturale cu titulaturi cât mai cochete, în timp ce un barometru al consumului cultural arată clar că în România ultimelor decenii consumul de cultură este, cu precădere, de tip domestic sau elitist. Cultura s-a mutat din spațiul public în cel domestic, prin intermediul televizorului și al Internetului, în timp ce praful uitării a devenit suveran în biblioteci. Peste 72% dintre români nu au vizitat niciun muzeu în ultimii ani. Cultura de masă s-a redus la frecventarea sărbătorilor și evenimentelor locale, amenințate și ele de molima kitsch-ului. Noua formă de cultură românească din zilele noastre pare să fie orientată spre stridență, artificiu, zgomot și fanfaronadă pentru a reține atenția și a anestezia simțurile.
Prezenta propunere a PFR reprezintă o alternativă la programul de guvernare 2013 – 2016. Fără pretenția de a înlocui măsurile pozitive cuprinse în respectivul program, alternativa PFR se vrea a fi o completare, o îmbunătățire a programului guvernamental în domeniul culturii și patrimoniului cultural național.
MISIUNE
Cercetare și repere politice
Cultura naţională este expresia cea mai cuprinzătoare a identităţii naţionale înţeleasă în profunzimea şi diversitatea ei istorică, iar patrimoniul cultural reprezintă cea mai importantă zestre pe care naţiunea o poate aduce în spaţiul comun european. Aceasta a fost și filozofia guvernelor de până acum, dar între teorie și practică s-a așezat o barieră de netrecut.
Potrivit unui studiu al Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, în România, industriile culturale au fost foarte rar privite ca un sector economic relevant de producere a valorii adaugate nete. Bunurile şi serviciile sale au fost considerate doar ca unele care să răspundă unor nevoi de culturalizare şi recreaţie a consumatorului. Dintr-o anume perspectivă, globalizarea determină o omogenizare a consumului cultural precum şi a ofertei culturale, în special a celei de masă. Pe de altă parte, globalizarea are ca efect apariţia unor forme „hibride” de practici creative şi de expresii culturale.
În acelaşi timp, globalizarea poate să creeze un interes sporit pentru eterogenitate, pentru diversitate culturală, pentru specificitate sau pentru unicitate (ca ofertă de nișă, de natură să acorde consumatorului un statut aparte).

VIZIUNE
Direcții de acțiune
și legiferarea Codului Patrimoniului Cultural,
îmbunătățirea lui, astfel încât să se obțină o reală protecție a patrimoniului cultural. Reconturarea și redobândirea poziției meritate a patrimoniului cultural românesc în circuitul național și internațional.

monumentelor istorice și de arhitectură, folosirea dreptului de preempțiune acolo unde imobilele au trecut prin calvarul retrocedărilor, restaurarea și repunerea lor în circuitul cultural. Din acest punct de vedere, este necesară promovarea urgentă a unor acte normative privind exproprierea monumentelor istorice pentru cauză de utilitate publică în vederea salvării lor de la distrugere sau degradare.
area unor proiecte cu impact socio-cultural
puternic, precum Festivalul și Concursul Internațional „GEORGE ENESCU”, Festivalul Național de Teatru, Festivalul Internaional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Comediei Românești, Gala Premiilor UNITER, Festivalul „Timișoara Muzicală“ sau Festivalul Internațional de Jazz de al Sibiu.

sociale la informație și cultură; îmbunătățirea statutului social și economic al creatorului și al artistului.
Finalizarea construcției Bibliotecii Naționale din București.

pentru aducerea acasă a sabiei lui Ștefan cel Mare, care se află încă în patrimoniul Muzeului Topkapi Sarayi din Istanbul, Turcia.
ționale, caritabile, de orientare
socioprofesională, culturală și formare continuă, în cooperare cu autoritățile publice și reprezentanții cultelor din România.
ei de biblioteci comunale, dotarea acestora.

subvenționarea prețului cărților.
Elaborarea de programe și strategii de promovare a culturii autentice, care să se plieze pe actualul profil al consumatorului domestic de cultură, chiar dacă scena, ecranul de cinema şi rafturile bibliotecilor reprezintă principalele canale de distribuţie ale produselor culturale. Importanța televizorului și a Internetului nu trebuie neglijate. Dimpotrivă, acestea pot fi transformate în instrumente și medii de propagare a culturii specifice celei de masă.
-tv
asasinării poetului universal Mihai Eminescu și
construirea unui Memorial Eminescu la București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Show Buttons
Hide Buttons