Timon PROGRAM

Proiect de relansare economică a României

”TIMON–PROGRAM”
În urma a 27 de ani de chin și umilință totală, adusă de alogenii care au condus țara spre dezastru și pieire, eu TIMON LIPCIUC, fiul lui DINU și LUCIEI LIPCIUC, născut la data de 28 iulie 1969 în localitatea Flămânzi, județul Botoșani, într-o zi de luni dimineață la ora 05:00, strănepot al celor care s-au jertfit generații pentru țara și neamul românesc, las Țării mele România acest proiect, la care am muncit peste 10 ani de zile fără a avea vreo pretenție materială sau de altă natură, menționând, însă, că abaterile de la acest program pot aduce pieirea țării dacă nu sunt respectați indicatorii și sunt ignorate procedurile indicate în acest program economic.
Țara noastră este super bogată, dar este prost manageriată, tocmai pentru a fi distrusă și împărțită în mai multe bucăți care ar fi gestionate de către maimarii lumii, care astăzi se grăbesc să diagnostigheze România ca pe un copil bolnav de cancer în ultima fază neavând nici o șansă să supravețuiască.
-Populație
România avea, la 1 ianuarie 2017, 22,223 milioane de locuitori înregistrați official. Din datele oficiale aflăm că 56,3% din populație trăiește la orașe și că 51,2 % dintre locuitori sunt femei.
Tot din aceste date aflăm că preluăm o țară cu o reală problemă demografică deoarece populația celor care depășesc 65 de ani este mai mare cu 269.000. făță de populația tânără de la 0 la 14 ani

– Suprafața României astăzi 1/10/2017 este de 238.397 kmp. Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu cu prevederile Legii cadastrului și a publicației nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Având o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare dintre care 10.milioane fiind terenuri arabile România dispune de cea mai mare suprafață agricolă pe cap de locuitor al Europei și anume de 6.000.mp pe cap de locuitor . dacă aici suntem primii la producție suntem însă ultimii. Topul primevo 5 tări la nivel European în ceea ce privește suprafața de teren arabil ne arată că suntem înaintea Spaniei care are doar 0,5 ha. pe cap de locuitor, urmată de Franța cu 0,43 ha, Polonia 0,4 ha, Marea Britanie 0,25 ha. Germania 0,2 . Iată de ce aceste state doresc ca România să moară fiindcă suntem cei care dacă veți asculta programul pe care vi-l sugerez România în 10 ani va fi regina Europei.
Un anunț îngrijorător,ne arată că în urma unui studiu făcut de către parlamentarii europeni România ar fi piuerdut deja controlul a 40%din acest teren arabil el fiind deținut de către străini.
Însă cea mai mare fermă ca suprafață agricolă din România o deține firma Libaneză Maria Grup întinzându-se pe o suprafață de 65.000. de ha. având propriul port și depozit de cereale făcând afaceri cu Orientul Mijlociu.
-Pădurile României
România are o suprafață de 7.046 milioane de ha de pădure dintre aceasta 37% se găsește în Transilvania.Suntem țara cu cele mai mari suprafețe de păduri virgine din Europa de asta suntem supuși furturilor avutului Național.
Cu toate acestea cei care ne conduc au reușit să ajungă la performanța de a defrișa și lăsa România fără 3 ha. de pădure la fiecare oră care se scurge. Acesta este ritmul criminal în care dispar pădurile din țara noastră.
-România este țara cu un bazin hidrografic echilibrat, cu o densitate uniformă, asigurând existența surselor de apă potabilă, pe aproape toată suprafața țării,în mod uniform.Toate râurile noastre, chiar dacă străbat și alte țări,se varsă în Dunăre și de acolo, printr-o frumoasă deltă în Marea Neagră.
-România dispune de 9,4 milioane ha. teren arabil, 3,3 milioane ha. de pașuni,1,5 miloane ha. de fânețe, 218.000 ha. de vii, 206.000 ha. de livezi și pepiniere, suprafețe care vor trebui să crească vertiginos având la finalul anului 2030 un numar de cel putin 150 de milioane de pomi fructiferi care să acopere toate zonele greu accesibile. Pentru a facilita accesul vom construi drumuri care să străbată aceste suprafețe, vom duce apă si vom duce și curent electric dacă situația o va inpune.
STABILITATE FINANCIARĂ
Banca Națională a României, a 16-a bancă centrală înființată în lume, deține un însemnat patrimoniu imobiliar, istoric, artistic și moral.
În perioada ian-iulie 2017, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,631 mil.euro, față de 2 226 mil.euro în perioada similară a anului trecut. Investițiile directe ale nerezidenților au însumat 2 369 mil.euro, față de 2 862 mil.euro în ian-iul 2016. Datoria externă pe termen lung a fost 69 512 mil. Euro, iar ce ape termen scurt 24 920 mil. Euro. Reprezentând un per total de 94 432 miliarde euro.
Astfel indicatorii monetari în luna august 2017 sunt:
Masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii august 2017 un sold de 330 294,1mil. Lei .Față de luna anterioară aceasta a crescut cu 1,7%, iar în raport cu august 2016 s-a majorat cu 11,7%. (3)
Creditul neguvernamental a crescut cu 0,7 % față de luna anterioară și cu 6.5% față de august 2016.
Creditul guvernamental a crescut cu 1,3% față de luna anterioară și cu 11,8% față de august 2016.
Aceste lucruri ne arată clar că guvernanții noștri și-au făcut o obișnuintă din a rezolva problemele țării din înprumuturi, înprumuturi pe care le vor plăti copii noștri.
România este membră a Fondului Monetar Internațional (FMI) din anul 1972, având din data de 2 februarie 2016 o cotă de partecipare de 1 811,4,milioane DST reprezentând (0,38% din cota totală). România deține 19 591 voturi, echivalentul a 0,39% din total. În cadrul FMI, România face parte din grupa de țări (constituență) care include Armenia,Bulgaria, Bosnia Herțegovina,Cipru, Croația , Giorgia, Israel, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Olanda, Ucraina, iar de la 1 noiembrie 2012 Belgia și Luxemburg.
BIRD Banca internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)
BIRD este (Banca Mondială). România a devenit membră (BIRD) în anul 1972, acceptând Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 280/28.11.1972 care stabilește termenii și condițiile de aderare. În prezent România deține 5.418 acțiuni din capitalul Băncii, iar valoarea subscripției vărsate de 40,7 milioane dolari. Relațiile cu această banca s-au reluat în 1991 și avem împrumutat sub formă d sprijin financiar 11, 01 miliarde dolari.
BERD Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare(BERD)
România a ratificat acordul de înființare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membri fondatori a acestei instituții. În prezent, capitalul subscris de Romania are valoare de 144,07 milioane de euro, respectiv 14,407 acțiuni.
(BRI) Banca Reglementelor Internaționale
România a devenit membră a BRI încă din anul înființării adică 1930 .În prezent BRI numără 60 de membri, bănci centrale. BNR deține 8.564 de acțiuni (respectiv 42,8 milioane DST) din capitalul băncii pentru care primește anual dividente.
(BCDMN) BANCA PENTRU COMERȚ SI DEZVOLTARE A MĂRII NEGRE
România a semnat acordul cu (BCDMN) la 30 decembrie 1994 ca membru fondator în prezent după majorarea capitalului din 2008 România deține o cotă de 14% din capitalul social al băncii, respectiv 280.000 de acțiuni.
(OCDE) ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ.
România nu este membră dar se pare că se implică pentru a deveni.
Dragi Români cu toții știm că băncile mai sus menționate sunt conduse de către alogenii care doresc globalizarea. Deși BNR ne prezintă această situație extra ordinară datoria publică și privată a României continuă să crească iar instabilitatea economică își arată colții pentru fiecare român care nu mai are loc la el în țară. Datoria externă a României crește de la an la an iar noi nu vedem nici o luminiță la capătul vreo unui tunel fie el cât de scurt.

Partidul Frăția Forța România propune poporului român un program de relansare a economiei bazat pe autofinanțare, program cu derularea pe parcursul a 10 ani timp în care PFFR. Se obligă să deschidă 10.milioane de locuri de muncă în toate domeniile de activitate reușind să acopere total deficitul de locuri de muncă pe piața românească și să readucă o stabilitaete economică care să permită încheierea anilor pe creștere economică sustenabilă dată de productivitatea muncii nu de consum.
Pentru aceasta însă va trebui să înțelegem că prioritățile la ora actuală pentru o dezvoltare sustenabilă sunt:
OBIECTIVE GENERALE
Promovarea și protecția produselor agricole românești
Susținerea producătorilor agricoli
Încurajarea constituirii asociațiilor de producători
Revigorarea sistemului zootehnic
Valorificarea la capacitate reală a potențialului piscicol și cinegetic al României
Refacerea sistemului de irigații
Transformarea proprietarilor de pământ în producători agricoli
Încurajarea și sprijinirea derulării de proiecte în mediul rural
Promovarea și dezvoltarea susținută a agroturismului
Reînpădurirea zonelor defrișate iresponsabil
Dezvoltarea creșterii științifice agricole în sensul identificării de soluții adaptate la schimbările de mediu și de tehnologii de combatere a factorilor de risc pentru culturile agricole
Creșterea nivelului de trai în mediul rural și relansarea rolului satului românesc, adaptat evoluției societății moderne.
De aceea PFFR propune pentru viitorul României dezvoltarea societății prin dezvoltarea individului. Avem nevoie de o creștere reală a vieții sociale și economice, susținută real de dezvoltarea învățământului și cercetării.
Numai garantarea transparenței totale a activității instituțiilor , organelor și organismelor autorităților, tuturor organizațiilor statale, ne va putea pune pe o linie dreaptă în ceea ce privește Renașterea satelor românești prin relansarea agriculturii și promovarea unei strategii de dezvoltare a acesteia.
Implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieții politice românești si conturarea unei noi elite politice este factorul important ce va asigura succesul nostru în viitorul apropiat.
Elaborarea , promovarea și susținerea de programe, strategii și proiecte pentru dezvoltarea antreprenorială, relansarea și dezvoltarea economiei locale, regionale și naționale ca factor primordial pentru stoparea emigrării cetățenilor români de toate vârstele și reîntoarcerea în țară a celor plecați.
Oficial suntem păcăliți de către europeni pe față. Ei susțin că românii care lucrează în străinătate ar fi undeva peste 2. Milioane însă noi avem cunoștințe că am depășit de mult cifra de 5 milioane.
Italia , Spania și Marea Britanie sunt statele unde muncesc cei mai muți români, deși ei se găsesc peste tot pe unde colinzi în Europa, europenii nu doresc această confirmare. Dar să vedem ce spun ei. (6)
Oficial mai bine de 640.000. de români muncesc în Italia, peste 250.000.muncesc în Spania, în jur de 110.000. muncesc în Marea Britanie, iar în Irlanda ar munci doar 28.000. de români. 4000 dintre aceștia muncesc pe cont propriu și restul sunt angajați cu contracte de muncă.
Deși în Italia locuiesc mai bine de 1 milion de români doar 700.000 de mii dintre ei aduc venituri ceilalți sunt consumatori de asigurări sociale ne arată Italienii care ne avertizează ca situația nu esate atât de roz pe cât ne pare nouă. La 1 ianuarie 2011 în Italia locuiau 968. 576. De cetățeni români și în ciuda crizei economice numărul lor a continuat să crească cu 80.000. Acest lucru dovedește că din punct de vedere demografic suntem pe cale de a ne destrăma.
În Spania trăiesc 913.405. români, din care peste 250.000 sunt înregistrați la sistemul de securitate socială spaniolă. Deci până acum cifra ne arată că undeva la 30% dintre români nu doresc un loc de muncă cu adevărat.
200.000. de români locuiesc în Franța estimează ministerul muncii care nu este în gradul să ne spună cu exactitate câți români muncesc în Franța la ora aceasta.
Potrivit datelor statistice de la Departamentul Muncii și Pensiilor din Marea Britanie 110.000. de români muncesc cu acte deci se pot bucura de toate drepturile .
Peste 28.000. de români muncesc în Irlanda.
În Austria peste 20.000.
În olanda 15.000.
Finlanda declară sub 2000. și nu avem un răspuns oficial din Germania care se ferește să recuinoască numărul românilor care lucrează pe teritoriul lor.
Noi cei din PFFR vom elabora strategii prin care românii de pretutindeni să se poată întoarce acasă. Chiar daca rata celor care nu vor dori decât ajutoare sociale va ajunge undeva la 1,5 milioane de români acest program îi va ajuta să se recupereze, să se reinventeze și le vom găsi locul potrivit fiecăruia în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită.
Știm că vârsta și boala nu ne mai permit uneori să fim apți pentru muncă dar dacă ne vom strădui vom găsi pentru fiecare câte ceva de făcut după propiile sale puteri și vom demonstra lumii întregi că România nu moare niciodată.
Acest program a fost conceput pentru ca toți românii să se bucure de el.
Susținerea și promovarea rolului femeii în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați este o ordine prioritară în dezvoltarea programului nostru.
La fel trebuie să știți că, avem programe de susținere a tinerilor care sunt și vor rămâne viitorul acestei țări.
Elaborarea și susținerea programelor de protecție socială pentru categoriile defavorizate, pentru categoriile de persoane cu dizabilități sau marginalizate, promovarea și dezvoltarea programelor de solidaritate umană, promovarea spiritului creștin de întrajutorare, în contextul de dezvoltarii sănătoase a societății românești, este o altă preocupare pe care o avem în evidență.
Nu putem omite că vom susține neîncetat egalitatea drepturilor cetățenești, indiferent de nivelul studiilor.
Frăția Forța România va milita în permanență că Vatra strămoșească nu se vinde, nu se închiriază și nu poate fi obiect de troc politic sau geopolitic.
Frăția Forța România este și va fi de partea tuturor celor care-și iubesc cu adevărat țara. Nimeni nu este mai presus de lege.
Datorită faptului că România este parte a tratatelor UE, dar nu este membră a spațiului Schengen noi cei care am înțeles că suntem doar marionetele acestui sistem putred și corupt care are doar interese de a ne goli de resurse și de a ne transforma în colonie am pregătit acest program de relansare a economiei românești. Cele 28 de state ale UE nu sunt toate egale economic între ele atunci suntem doar cobaii lor și de aceea cerem renegocierea în regim de urgență a tratatelor care ne fac sclavi cu acte în regulă , tratate semnate de către clasa politică care astăzi nu mai recunoaște că au distrus țara prin hotărârile lor.
Am prezentat mai sus situația românilor din Europa cei care au migrat din punct de vedere economic, și dorim cu ajutorul lor să cream al doilea sistem economic al României cu care vom salva țara de la înec.
Nu mai dorim de această dată ca românii noștri să aibă soarta Vlahilor, care erau populații romanizate de origine Dacică , tracică, ilirică sau greacă din Peninsula Balcanică. Vlahii Daci au fost răspânditi în toată Europa ei fiind negustori și ciobani, fiind mereu în căutarea locurilor pentru comerț și pășuni mai fertile, practicând transhumanța o formă de migrat păstoresc folosită până nu demult si de păstorii sibieni. Dovada pierderii neamului românesc din acea perioadă se găsește în cronicile despre Valahia.
Noi cei din Frăția Forța România dorim stoparea o dată pentru totdeauna a acestei migrații din punct de vedere economic și restabilirea situațiilor economico financiare a tuturor cetățenilor români, indiferent de nivelul studiilor, de orientări politice sau religioase.
Pentru aceasta este necesar ca în regim de urgență să fie înființat , SISTEMUL DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ SISTEM CARE VA TREBUI CONDUS DE CĂTRE OAMENI CARE NU VOR FACE ȘI NU AU MAI FĂCUT VRIODATĂ POLITICĂ.
Acest sistem va fi format din trei instituții care vor jura în fața poporului și vor plăti cu capul în cazul trădării Naționale.
Sistemul este compus din:
Autoritatea de supraveghere a resurselor naturale si ale terenurilor tării Care are grijă ca niciodată terenul înstrăinat să nu ajungă la 33% iar resursele naturale ale țării să nu poată fi înstrăinate s-au concesionate.
Această autoritate se va ocupa de readucerea prin mijloace echitabile a proprietății asupra terenului în spațiul național. Proprietarilor, cetățeni străini, care au cumpărat terenuri în România în mod echitabil și la prețul pieței, li se va propune răscumpărarea terenurilor, urmând ca într-o perioadă de 25 de ani, tot pământul României să redevină teritoriu național. Proprietarii terenurilor vor putea opta să devină cetățeni români, cu drepturile și obligațiile ce le revin din aceasta. Astfel vom fi în rând cu celelalte țări din Europa. Ele nu și-au înstrăinat teritoriul național.
Această autoritate se supune doar Sistemului de Siguranță Națională care va fi ales de popor și care va face transparentă orice operațiune a executivului care încalcă legile proprietății poporului.
Autoritatea de supraveghere a alimentelor si rezervelor Naționale autoritate care va avea grijă de hrana, îmbrăcămintea și cele de trebuință poporului în caz de restriște. Această autoritate se supune Sistemului de Siguranță Națională și va fi creditată cu 10% din PIB-ul României.
Autoritatea de supraveghere a averii poporului român
Această autoritate se va supune sistemului de siguranță Națională și va administra bunurile poporului. Bunuri pe care nimeni nu le va putea înstrăina.
Nu mai vreau un Popor Sărac! AJUNGE CÂT AM FOST UMILIȚI.
Conducerea SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ va fi alesă de către popor. Ea va jura în fața poporului și va guverna pentru totdeauna. Acești oameni nu vor putea avea niciodată un cont curent . Lor și familiilor lor li se vor asigura viața cotidiană cu toate cele de trebuință dar nu vor putea să vândă sau să înstrăineze nimic. De asemenea nu vor putea cumpăra nimic niciodată. Ei se vor oferi voluntari și nu vor putea avea proprietăți nici ei nici copii lor si nici nu vor lucra vreo dată cu bani. Vor avea totul asigurat. Trădarea o vor plăti cu capul iar pentru aceasta va fi necesară modificarea constituției.
Pentru acest organism al poporului încă mai așteptăm propuneri pentru regulile de exigență la care se vor supune și la drepturile pe care le vor avea
PFFR își propune ca pe cel puțin o perioadă de 5 ani să mențină si să susțină următoarea configurație economică a PIBULUI.
Fondul de rezervă Național 10% *******(De acest fond nu se poate atinge nimeni, cu banii strânși vom cumpăra aur sau îi vom folosi pentru extragerea lui dacă va fi posibil în vederea întăririi monedei Naționale.)
Autoritatea de supraveghere a alimentelor și rezervelor Naționale 10% (cu această sumă vom reuși să asigurăm existența poporului indiferent de greutățile la care va fi supus).
Sănătate 10% ( Menționăm că toate cheltuielile aferente acestui sistem inclusiv cele salariale și pensionistice se vor regăsi în această cifră) Învățământul 10% din PIB pentru reînființarea școlilor profesionale repunerea pe picioare a sistemului de cultură.
Agricultură 10% pentru pornirea imediată a motorului real,(ramurii de bază a economiei românești).
10 % pentru apărare reînființarea unităților militare și a stagiului militar obligatoriu în România. Poporul fără armată plătește alte două sau trei ca să fie furat.
Acești indici vor fi menținuți pentru 5 ani cu posibilitatea prelungirii până la 7 ani dacă va fi cazul acesta în funcție de ce PIB vom avea la vremurile respective.
Diferențele de procente v-or fi împărțite după necesitățile populației, a industriilor care nu vor fi activate în același timp. Este posibil ca în industria siderurgică și cea extractoare de minerale să se activeze treptat câte 15 sau 20 % din ramurile lor la fiecare doi ani distanță pentru a permite depășirea colapsului la care am putea fi supuși în caz de neatenție și de necontrolare continua a cifrelor algoritmice din sistem. Menționăm că nu putem pleca cu totul de jos decât treptat și cu răbdare, ne mai dorind împrumuturi externe care să ne oblige să cedăm alte resurse ale tării pe nimic.
Dezvoltarea reală a unei țări precum România, pleacă de fiecare dată de la cerința de piață, care acum este o piață liberă, prin decizia unanimă și echilaterală a tuturor românilor indiferent de poziția lor socială și profesională, de rezidența fiecărui român atâta timp cât dreptul la cetățenia română nu face încă obiectul unor discuții diplomatice care să obstrucționeze activitățile economice interfamiliale, fapt care ar fi contradictoriu cu normele democratice care au stat la baza dezvoltării Uniunii Europene.
România are nevoie de o dezvoltare rapidă a sistemului desfacere de produse pe toate palierele de activitate, atât al produselor agricole, horticole, vinicole, apicole, sericicole, zootehnice, cinegetice, a tuturor produselor alimentare și nealimentare, derivate etc. pentru a ne putea recăpăta echilibrul și suveranitatea economică națională.
De aceea v-a trebui ca în următorii ani să ținem cont de parametri reali ai situației economice dezastroase la care ne-au adus conducătorii ultimilor 27 de ani, să recunoaștem cu toții zona în care ne aflăm și să oprim o dată și pentru totdeauna starea amorfă a unei economii capitalizate de străinii care s-au dezvoltat prin crearea haosului economic de după 1989.
Conform tratatelor la care România a aderat în ultimii 28 de ani, țara noastră poate dezvolta un comerț liber în Uniunea Europeană de aceea atenția noastră va fi focalizată pe dezvoltarea unui comerț exterior promovat de românii noștri din străinătate având ca scop bine definit recapitalizarea tuturor resurselor existente, nu numai a resurselor umane cum este în ziua de astăzi.
Dacă analizăm cu atenție toate datele economice al ultimilor ani vom descoperi că nu noi suntem stăpâni în țara noastră ci străinii, cărora nu le pasă, nici de resursele țării, nici de viitorul copiilor noștri și asta datorită neatenției factorilor decizionali la nivel înalt și mai ales al Injustiției române care au luat salarii nesimțite în tot acest timp fără a face nimic pentru apărarea țării și a bunurilor ei.
Tote aceste date și cum vom pleca la drum le veți găsi mai jos la capitolul
,, Agricultură, Comerț și Industrie ”.
Proiect în domeniul sănătății
De foarte multe ori ne întrebăm de ce în România sistemul de sănătate nu corespunde realităților vremii? De ce noi românii nu putem să ne bucurăm de aceste servicii care trebuie garantate de către Statul Român?
Care este miza acestui mare sistem ? Și încotro ne îndreptăm? Vom mai avea noi cei care astăzi avem 40 de ani o pensie pentru care lucrăm? Iată întrebări inerente care deși ni le punem frecvent, evităm însă să și răspundem la ele.
Din aceste motive noi cei din Frăția Forța Romania! Am trecut la muncă pe fiecare palier în parte pentru ca dvs. să vă puteți bucura împreună cu noi de acest program.
Sistemul de Sănătate ne arată că România se bucura în anul 2016 de 57.300 de medici, aceasta însemnând că unui medic i-au revenit în medie 345 de pacienți relevă datele INS. Tot aceste date ne arată că serviciile sanitare atât la privat cât și la stat au fost desfășurate în 60.000. de unități din care 49.000 în mediul urban și doar 11.000 în mediul rural. Din această analiză vedem clar că medicii noștri nu se înghesuie la țară.
FFR s-a gândit însă la acest aspect și a trecut în programul său ofertă de instalare a medicilor în mediu rural și anume ei vor beneficia de o locuință gratis pe care însă nu o vor putea înstrăina. Această locuință va trece în proprietatea definitivă a familiei doar după o vechime de 20 de ani în câmpul muncii în localitatea unde au început activitatea.
De asemenea PFFR. Va milita pentru ca medicii rezidenți din România să primească o primă care să sa aducă salariul de la nivelul de medic rezident la unul normal de medic. Această primă, medicul rezident o va primi de la consiliul local pe raza căruia își desfășoară activitatea. Solidaritatea poporului cu cadrele medicale și invers trebuie de asemenea să-și facă simțită prezența de aceea propunem ca in orice dispensar, spital sau punct medical să existe un monitor pe care clienții să atingă una din figurile care va arăta cum este, sau cât este de satisfăcut în privința serviciilor medicale primite, în privința curățeniei din unitățile respective.
PFFR. Își ia angajamentul de a aduce cu contract de muncă acasă toți medicii care lucrează cu contract în străinătate respectându-le salariile din comunitatea europeană cu condiția ca la încadrarea în România să fie semnat un contract prin care medicul își asumă responsabilitatea de a nu mai părăsi țara, de a nu lua mită sau pretinde alte comisioane, stipulându-se clar că vor returna toți banii înapoi statului dacă vor fi prinși cu această meteahnă.
De asemenea medicii vor trebui să mai semneze un contract prin care decid în care sistem doresc să lucreze . Cel de stat , sau cel privat?
Nu este permis niciunui medic să activeze în ambele sisteme și mai ales sa trimită clienții din Spitalele din România spre clinicile clientelare a familiilor lor sau ale prietenilor lor după caz.
PFFR. Va milita pentru ca medicilor de familie să le fie împărțit în mod egal numărul de pacienți pe care îi vor îngriji.
Casa de sănătate va trece direct în administrația județului din care face parte. Ne mai supunându-se ministerului ci consiliului județean. Astfel se va scurta și eficientiza cererea și oferta între sistemul medical și autoritatea de supraveghere și gestionare a sistemului medical.
La nivel Național va exista Serviciul SMURD care asigura deplasarea în regim de urgență a pacienților spre alte unități spitalicești dacă va fi nevoie.
Consiliile județene care conduc absolut totul în județe vor fi cele care vor asigura 10 % din PIB-ul României (la nivel Național ) Caselor de sănătate și vor fi cei care vor cere unităților spitalicești și medicilor care de această dată vor conduce tehnic aceste spitale să fie exigenți cu serviciile.
Serviciile în spitale *(altele decât cele medicale )*vor fi externalizate pentru eficientizare și nu vor mai atârna ca o povară pe capul administratorilor din sectorul medical. Astfel vom putea fi exigenți cu cererea de execuție a acestor servicii.
Fiecare județ va avea un spital general care va trata pe toți cei care nu au asigurări medicale. Banii pentru acest spital vor fi adunați din donații și acte de caritate și vor putea să trateze pacienții, dar nu va deveni azil de neajutorați fiindcă altfel va da faliment. Pentru acest tip de spitale statul va da o lege prin care cei care doresc să doneze proprietăți către spitale o pot face și mai pot și trata boli sau face tratamente bolnavilor care doresc să lase proprietățile după trecerea lor în neființă spitalului. Ele vor face în așa fel încât să se autogospodărească.
Clinicile, spitalele, dispensarele, ambulatoarele de tot felul care sunt private vor fi scutite de impozite dacă acordă primul ajutor cetățenilor din circumscripția unde se găsesc în locație. impozitați vor fi doar medicii privați care prin prestația lor depășesc trei salarii medii pe economie.
PFFR. Militează prin deschiderea urgentă a institutului Cantacuzino cu bani de la Guvern si lansarea imediată a producerii de vaccinuri românești.
Banii care vor veni în sănătate vor fi din plata contributivă a populației care va trece de la un sistem al economiei descentralizate private la un sistem care va permite cetățeanului român să-și plătească singur aceste contribuții de sănătate. Sistemul de sănătate este considerat a fi o activitate productivă. El menține forța de muncă a unui popor. Din ac este cauze sănătatea este una dintre prioritățile P.F.F.R. Dar, de asemenea, nu putem lăsa acest sistem să fie o risipă de resurse. Sistemul va trebui, în maximum 10 ani să se finanțeze singur.
Cheltuielile în sănătate sunt uriașe și practic ne controlate la această dată.
Asigurările trebuie să acopere partea de neprevăzut și bolile grave, dar sistemul se va axa pe prevenirea bolilor și mai puțin pe tratarea lor. Lent se va trece la plata integrală a serviciului medical de către pacient sau asigurările acestuia. Statul va asigura doar serviciile de sănătate de urgență și cele planificate sau impuse cum ar fi vaccinările și consultațiile periodice. Compensarea sau gratuitățile vor avea un alt regim. Serviciul medical va fi plătit integral la unitatea medicală care l-a executat, de către pacient sau de către asigurări sau o altă formă de plată. Cei care vor avea dreptul la gratuități, sau compensări de orice natură, vor înainta documentele financiare angajatorului, acesta făcând compensarea la salariul angajatului, dacă acesta are dreptul de compensare. Aici intră și copiii pe care angajatul îi are în întreținere. Acest principiu, va face din spitale, unități responsabile și profitabile, în limite decente și echitabile. Cine dorește, dintre politicieni, să fie domn, să împartă pomeni, să facă bine să le plătească.
Spitalele nu vor fi obligate să suporte deciziile politice proaste. În schimb spitalelor li se cere să dea dovadă de profesionalism în tratarea bolilor și a bolnavilor.
Vom penaliza fără milă pe cei care fac abuz de funcții și primesc mită facilitând pensionarea pe caz de boală a cetățenilor care doresc venituri ilegale de la Statul Român. Medicii care vor facilita astfel de cazuri vor fi decăzuți din drepturi și nu vor mai putea profesa meseria niciodată iar doritorii de foloase necuvenite vor returna suma de 12 ori mai mult înapoi bani care vor intra în sistemul de sănătate. Tot de 12 ori mai mult vor plăti și medicii care au făcut prejudiciu Statului Român.
Se vor bucura de asistență gratuită și de tratament gratuit toți copiii tării cu vârstele cuprinse între zero și 18 ani indiferent de ceea ce fac, precum și orice cetățean cu vârsta peste 65 de ani.
Menționăm ca toate aceste promisiuni le putem realiza dacă reușim să aducem acasă românii din străinătate și îi și punem la treabă.
Fiecare școală, întreprindere sau orice altfel de instituție care depășește un număr de 1000 de elevi sau angajați, este obligată să aibă punct sanitar și medic de gardă. Trebuie de asemenea să aibă posibilitatea de a acorda primul ajutor în acel loc.
Diabetul ucide un om la fiecare 6 secunde la nivel mondial iar cifrele ne arată ca în următorii 25 de ani numărul bolnavilor va ajunge la 650 de milioane.
România are două milioane de suferinzi și doar o jumătate sunt asistați de către medici. Pacienții se plâng că deși insulina este asigurată nu primesc de la stat acele cu care să-și facă injecția.
Peste 3000 de copii se luptă cu diabetul de tip 1.
Deși statul alocă 965 de milioane de lei pentru a menține sub control această boală in România nu este suficient pentru a reuși să o și stopăm.
PFFR. Va milita pentru ameliorarea acestei situații.
Tot la acest capitol vom discuta acum despre citostatice pentru care PFFR va face totul ca ele să rămână gratuite. În România 90.000. de bolnavi de cancer primesc citostatice, Bugetul a alocat 830 milioane de lei pe an, o treime din bani fiind alocați de către Ministerul Sănătății iar două treimi de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Restul costurilor aferente tratării unui bolnav oncologic sunt decontate prin cheltuielile spitalelor raportate la CNAS.
PFFR. Își propune ca toate aceste cheltuieli să fie adunate și gestionate de către o singură instituție care va gestiona aceste două boli atât diabetul cât și cancerul. La nivelul fiecărui Județ vom înființa o instituție spitalicească care să se ocupe special de aceste două boli care macină sănătatea românească.
22 de fabrici din România au rezistat testului timpului și încearcă să se impună acum pe o piață care se îndreaptă spre 3 miliarde de euro și care este dominată de giganții internaționali.
Cele mai vechi două fabrici, Terapia și Biofarm , au în spate o istorie de 92 de ani, cea de a doua trecând chiar printr-o naționalizare. Mare parte din unitățile de producție a pastilelor sunt deținute de grupuri internaționale, un singur producător, Antibiotice Iași, fiind controlat de stat prin intermediul Ministerului Sănătății.
Am să vă amintim câteva dintre ele și vă aducem la cunoștință că este foarte posibil dacă mai continuăm cu politica pe care o fac partidele tradiționale să rămânem și fără Antibiotice Iași.
Terapia –92 de ani înființată în 1921 la Cluj proprietar Daiichi –Sankyo concern Japonez. Anul trecut cifra de afaceri a fost estimată la 106 milioane de Euro.
Biofarm În 1969 are loc lansarea brandului Biofarm, în 1997 este privatizată compania, iar în 2005 este listată la bursa de valori București.
Biofarm estimează pentru acest an vânzări în creștere cu 10%, 115,1 milioane de lei (26,2 milioane de euro)
Antibiotice Iași –58 de ani a fost construită la Iași între 1953 și 1955, numele inițial fiind Fabrica Chimică nr. 2; a fost prima fabrică din sud-estul Europei care a produs Penicilina (substanță activă) .
În 2002 Nistatina (substanță activă) devine cel mai important produs la Export , iar antibiotice devine al doilea producător mondial de Nistatină.
Anul trecut, veniturile totale ale companiei s-au situat la 327.4 milioane de lei (73,4 milioane de euro) cu 5,4 % mai mari fată de nivelul consemnat în anul anterior.
Zentiva—51 de ani În anul 1962 a fost înființată Uzina de Medicamente București care realizează sinteză de diferite substanțe active, primele produse fiind Vitamina C și Piramidonul. În intervalul 2000-2005 fabrica a fost reconstruită aproape de la zero, iar în 2005 este achiziționată de Cehii de la Zentiva. Astăzi este gestionată de gigantul Francez Sanofi, compania prognozează că-și va mări vânzările cu 15% în acest an adică 300 de milioane de lei (68.milioane de euro)
Urmează :
Sito farm, –40 de ani, Ghedeon Richter Romania—28 de ani , Euro farm care a fost fondată în anul 1990 de către omul de afaceri Mihai Miron primele produse fiind, Ampicilină, Oxacilină și Eritromicină. Astăzi Fabrica Euro farm de la Brașov este unul dintre cei mai mairi producători de medicamente din România, cu o cifră de afaceri de aproape de 100 de milioane de euro în 2011 aproximativ jumătate din producție merge la export. Păcat acum proprietarul fiind Glaxo Smith kline(GSK) proprietar englez.
Actavis—22 de ani. Producătorul a fost înființat 1991 de către medicul Dan Stoicescu.în urma privatizării Departamentului de Cercetare și Institutului Oncologic din București. Astăzi Actavis apartine gigantului American Watson care a cumparat Actavis într-o tranzacție internațională.
Labormed –22 de ani, Sandoz fiind o altă companie cumpărată de străini.
PFFR. Vă propune ca toate aceste fabrici să fie răscumpărate dacă ne mai pasă de viitorul sănătății românești.
În România sunt 18.300 de biserici și doar 425 de spitale și 4700 de școli generale.
PFFR. Își propune să realizeze în parteneriat cu BOR cel mai amplu program de relansare a spitalelor mici și ale școlilor primare care vor fi ajutate de către biserici. De aceea Trei biserici la un loc vor înființa un centru unde să se regăsească o scoală primară si un spital mai mic de 30 de paturi. Un spital care să prea urgențele care nu sunt atât de grave.
A sosit timpul în care Biserica Ortodoxă Română să arate că poate îmbrăca plăcutul cu utilul.
PFFR .Va aloca 10% din BIB și sănătății , față doar de 33,8 miliarde de lei adică 4.15% din PIB cât alocat PSD. În această perioadă. La această sumă PSD. A mai adăugat suma 3,9 miliarde de lei luată prin credite de angajament.
Românii sunt în continuare bătaia de joc a politicienilor din România care prin nesăbuința lor au îngenuncheat acest sistem de sănătate.
Cu numai 37,7 miliarde de lei nu poți avea un sistem de sănătate sănătos. PFFR va aduce prin aportul BOR și recâștigarea fabricilor de medicamente, prin venirea românilor acasă și participarea lor directă la contribuțiile pentru sănătate o sumă cel puțin dublă pentru ca sistemul de sănătate să duduie.
Nu prin supra taxare și inventarea taxelor pe oul lui Vosganian se ridică acest sistem de sănătate ci prin corijarea măsurilor de producție si a finanțării lui de către poporul român care are nevoie de locurile de muncă din țară pentru a spera la o viață decentă în România și în salvarea acestui neam. Noi v-am indicat cu subiect, predicat , punct și virgulă de unde om lua diferența de până 10% pentru sănătate. V-am indicat și măsurile obligatorii care dețin ca acest sistem să funcționeze la parametri reali, depinde doar de dvs. dacă ne veți înțelege și dacă veți dori cu adevărat această schimbare.
Menționăm că așteptăm încă propuneri pentru această configurație finală a sistemului de sănătate și specificăm că dacă vom ajunge la concluzia că angajatorii trebuie să plătească taxele direct la sistemul de sănătate o vom face însă cei care muncesc ca și zilieri vor primi pe lângă plata compensatorie pentru ziua respectivă și banii pentru asigurare medicala așa că vor putea să-și plătească singuri aceste contribuții dacă vor dori să beneficieze de tratamente gratuite.
Un aspect important în programul nostru îl reprezintă gândirea cazuală. Adică cei care provoacă, cu bună știință sau accidental poluare, de orice natură, care îngreunează bugetul sănătății prin dezvoltarea de boli specifice , datorate expunerii la acea poluare, fie ea locală, zonală sau națională vor contribui 100% la acoperirea medicamentelor pentru suferințele generate de inconștiența și lăcomia lor. Totodată, persoanele responsabile de aceste fapte vor fi deferite justiției pentru a răspunde penal pentru faptele lor. Tentativa la sănătatea oamenilor, poartă numele de ” GENOCID ”. Cei care nu iau măsuri pentru limitarea sau eliminarea efectelor poluării tehnologice vor fi aspru pedepsiți. Așteptăm în continuare sugestii.
Învațământ , Cultură 10%din PIB.
În ultimii ani în România învățământul a avut cel mai mult de suferit datorită faptului că mai marii noștri au uitat că tara are nevoie de oameni pragmatici la conducerea acestor ministere. De aceea propunem o revizuire totală a activității procedurale revenind la configurația anilor 1989 cea cu școli profesionale de specialitate, la un sistem de învățământ cu examene de admitere în învățământul universitar și preuniversitar.
Menționăm că Învățământul și Cultura vor forma un singur minister care vor promova cu atenție deosebită valorile românești ne fiind uitate bine înțeles geniile țării care au ajuns să fie vânate de toate statele dezvoltate ale lumii în defavoarea poporului român popor din care se trag și pentru care ar trebui să muncească.
Respectul față de uniforma de învățământ trebuie iarăși împământenit fiindcă în scoli avem elevi iar elevii trebuie sa se distingă clar de ciuma acestei societăți caracterizată prin borfași și curve.
Elevi care mâine ne vor reprezenta peste tot în lume, care vor trebui să-și întemeieze o familie, care vor sta la baza formării viitoarei societăți românești pe care o dorim a fi o societate sănătoasă, educată și moral corespunzătoare, o societate mai presus decât toate celelalte societăți europene.
Profesorilor li se vor atribui locuințe de serviciu atunci când vor merge în mediu rural. Liceele, școlile profesionale de profil agricol și universitățile vor trece imediat la recuperarea bazelor pentru efectuarea practicii și vor deveni specializate pe profile după ramurile agriculturii, zootehniei, pomiculturii, viticulturii etc fiecare după ramura sa de baza așa ca cei care vor dori să acceseze un proiect de viitor vor fi specializați din timp pentru el.
Considerăm că programul de învățământ al anului 1989 era mult mai performant ca cel de astăzi așa ca ne vom reîntoarce la acea formă de administrare bine înțeles ținând cont necesitățile de reintegrare Europeană și Euro Atlantică.
În România sunt 237 000 de profesori la 3,64 milioane de elevi și studenți. Sistemul național de educație a însumat, în anul școlar/universitar 2015-2016 un număr de 3, 642 milioane de copii, elevi, studenți si cursanți, echivalentul unui raport mediu de 15 copii la un cadru didactic, arată datele ins.
Conform statisticii, în anul școlar*/universitar trecut, totalul populației școlare a reprezentat 72,2% din grupul celor de vârstă școlară. Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,7%) în unitățile școlare publice, iar 4,3 % în unități școlare private.
Cum vom înainta cu societatea ținând cont de aceste discrepanțe și de confort lipsit total celora care nu au o suficiente resurse economice pentru a accesa o scoală privată?
Pentru noi cetățenii români nu ar trebui să existe astfel de discrepanțe care mai târziu sunt transmise în mentalități bolnave demonstrând ca ei ar fi o națiune superioară față de ceilalți elevi, sau față de semenii lor de viața cotidiană.
Cele mai importante valori ale distribuției populației școlare pe niveluri educaționale ș-au înregistrat în învățământul primar și gimnazial (47 %) învățământul liceal (18,5%), învățământul ante-preșcolar și preșcolar (15,2%)
Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,3% au fost copii, elevi, studenți, cursanți și 70.3% au studiat în mediul urban.
Acest lucru arătă ca în scut timp la sate vom rămâne fără sistem educațional acest efect fiind pus pe seama migrației și a scăderii demografice scădere care va fi diminuată o dată cu implementarea programului de refacere națională promovat de către PFFR.
Așteptăm ca oamenii performanți din sistem să vină cu propuneri specifice pentru că ei sunt aceea care cunosc sistemul cel mai bine. Pe cele bune le vom pune în practică. Interesul nostru al tuturor este să creștem generații adaptate la mediul în care își vor duce activitatea, aceasta presupune să fie buni specialiști și/ sau operatori în domeniile unde vor activa. Pentru aceasta P.F.F.R militează pentru alocarea de resurse substanțiale pentru refacerea bazei unui învățământ performant și calitativ. Pentru început propunem alocarea a cel puțin 10% din PIB.
Frăția Forța România vă propune următoarele:
Încă de la grupa pregătitoare introducerea artelor marțiale ca și obiect de studiu. Dorim ca viitorii noștri tineri, absolvenți de liceu să fie deținători de centuri negre în autoapărare.
Încă din grupa pregătitoare von introduce ca obiect de studiu medicina generală. Dacă la început vor vedea desene animate și filmulețe educative după 12 ani de studiu toți elevii români trebuie să primească o diplomă de absolvire a studiului de medicină generală. Ei vor trebui să fie în gradul să consulte un pacient să-i dea primul ajutor, să îngrijească o plagă sau să administreze un medicament. Cu alte cuvinte vom reuși să prevenim bolile și vom putea să ne și auto vindecăm. Dacă vom face asta peste 20 de ani spitalele vor fi pline de străinii care se vor trata în România, iar ai noștri vor fi cei mai vestiți medici de pe planetă. Tânărul licean va opta pentru orice tip de învățământ superior cu cunoștințe și aptitudini extrem de puternice.
Încă de la grupa pregătitoare vom îmvăța istorie începând cu vizionarea de filmulețe Istorice, Geografie, dar vom trece și la însușirea celor 7 limbi pe care le va vorbi viitorul cetățean român.
Română, Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Maghiară, Țigănească. Ultimele trei pentru a putea înțelege perfect cu toate națiunile conlocuitoare din România și vecinii ei. Rusa Maghiara și Țigăneasca pot fi învățate chiar si la nivel conversațional.
La sfârșitul celor 12 ani de școală absolvenții vor beneficia de permis de conducere valabil pentru toate gradele.
La sfârșitul celor 12 ani vor primi și diploma de informatician.
Absolvenții noștri vor fi vânați de către toate universitățile din lume. Iar perspectivele lor vor fi mai mult decât sănătoase și eficiente ca a orcărui stat de pe planetă.
Agricultură, comerț și industrie

Plecăm la un drum lung, care ne va da mari bătăi de cap, la un drum însă la care noi cei din Frăția Forța România ne asumăm în totalitate ceea ce susținem.
România are la dispoziție doi ani pentru a crea o structură cu care să plece la drum, la un drum care să ne poarte acolo unde ne este locul în fruntea Europei.
Avem pentru acest lucru obligația de a aproba două din proiectele de lege cuprinse în ”Ultimatum – Imperativ” adică: Legea ”TIMON” care este Legea votului , legea prin care putem retrage votul celui care nu ne mai reprezintă și Legea Administrației Publice și Economice , Locale, Județene, Regionale, Naționale și Internaționale. *(detaliile despre aceste două legi le găsiți în Ultimatum)*
Pentru a putea însă ajunge acolo avem nevoie de angajamentul ferm, al tuturor românilor indiferent de etnie sex sau apartenență religioasă. Atunci când dorești să faci un program, ai nevoie de resure, trebuie să identifici sursa de putere a acestui program, pe care dorim să-l dezvoltăm. Ceea ce v-au pus pe masă politicienii până acum nu se cheamă programe. Dacă ar merge cu un astfel de program în sectorul privat ar fi fost alungați cu șuturi în fund de acolo. Nu poți susține un program fără o sursă sigură.
La această oră singura sursă sigură și credibilă este doar ceea ce poate oferi poporul. Și înainte era la fel. Tot poporul întreținea România. Un popor bine gestionat este ca un stup de albine el produce și nu are voie să moară. Dacă stupul rămâne fără matcă trântorii seîmulțesc și stupul moare. La noi meseria de trântor a devenit la modă. Ce facem ne apucăm sau nu să dăm o dată trântorii afară din stup?
În cazul nostru pentru că ne dorim ca România să nu mai fie sabotată pe plan internațional vom alege ca sursă de finanțare resursele proprii adică fondurile fiecărui Român care vor fi creditate de către stat prin emisiunea de certificate de proprietar, altele diferite de această dată de cuponiada P:S:D-istă din anii trecuți care s-a dovedit a fi un dezastru și un eșec pe plan Național.
Statul va emite bonuri de tezaur garantate, răscumpărabile în orice moment. Valoarea fiecărei părți stabilite prin lege în mod egal plecând de la 50 de lei și terminând cu 500 de lei va fi vândută de către CEC BANK adică la casa de Economii și Consemnațiuni. Pe fiecare bilet de la 50, 100, 200, 300, 400, 500 de lei.
Valoarea fiecărei părți stabilite prin lege în mod egal plecând de la 50 de lei și terminând cu 500 de lei va fi vândută de către CEC BANK adică de Casa de Economii și Consemnațiuni. Pe fiecare bilet de la 50, 100, 200, 300, 400, 500 de lei.
Pe aceste bilete pe spatele lor va fi pusă stampila clădirii respective care este scoasă în vânzare si nu se vor emite decât bilete până la numărul care asigură cifra la care a fost estimat prețul clădirii deținute de către stat.
Aceste clădiri vor fi înregistrate în registru de cadastru al României ca și vândute.
Noii proprietari se vor organiza în asociații ***(Care vor gestiona utilitatea clădirilor, vor găsi cum le vor divide și întrebuința noii proprietari.)***, vor asigura buna întreținere și plata impozitului către stat.
Această măsură va fi temporară până când Statul Român va fi în stare să recumpere biletele emise și să reintre în proprietatea imobililor vândute care de această dată vor fi cumpărate iarăși la prețul real al pieței.
În totă această perioadă poporul adică proprietarii le vor folosi și se vor bucura de bunurile lor. Clădirile vor putea fi închiriate chiar și Statului, Băncilor etc. după caz.
Profitul aparținând proprietarilor.
În tot acest timp Statul v-a lupta alături de popor pentru deblocarea extracții aurului.
Conform inițiativei legislative cetățenești propuse de către Timon Lipciuc poporul va putea hotărâ care sunt legile care se vora aplica în România așa ca nu va fi greu de reânceput extracția de aur a țării. Aurul va fi extras de către noi fără cianuri, în mod tradițional și va fi vândut la un preț onorabil doar Băncii Naționale a României care de data aceasta va face un contract cu poporul și nu va mai scoate un gram de aur din țară fără hotărârea poporului care va fi luată prin Referendum Imperativ.
Statul Român, va menține în cele mai bune relații România reprezentând-o în fața tuturor tratatelor care au avut loc după 1989 și va avea grija ca actualul sistem economic din România să nu se abată de la linia pentru care a semnat aceste tratate.
Așa că România va face eforturi extraordinare pentru ca producția agro-alimentară și industrială la nivelul cotelor impuse de către Uniunea Europeană să fie respectată de ambele părți. Așadar prin românii din Europa vom promova produsele noastre și le vom vinde în exterior așa cum și ei ne vând nouă.
Vom trensforma ONG-urile pe care le avem pe teritoriul altor state in agenții de vânzare care vor trăi din 10% din vânzările pe care le fac.Adică să alerge să vândă produsele noastre nu să încaseze bani pe nimic de la statul român.
Din banii cu care românii vor cumpăra clădiri de la statul român vom constitui Fondul de dezvoltare în agricultură. Estimările noastre ne arată că vom avea undeva la 1,2 miliarde de euro pe an adică cu ceastă viteză transformată în valoare monetară vom reuși să deschidem 400 de micro înreprinderi, ferme agricole și zootehnice la o valoare estimată de 2,2 la 2,5 milioane de euro pentru o astfel de societate cu obligații de a angaja un număr de minim 25 de persoane pentru o fermă zootehnică care vor fi în nr. De 100 pe an 200 de fabrici de producție industrială în care vor fi angajați câte 100 de angajați și de supermarcheturi și depozite cu benzi de procesare ,ambalare, etichetare, a produselor agricole care or avea minim 150 de angajați la două unități asta însemând 30.000. de locuri de muncă în fiecare an. Timp de 10 ani cât avem calculul vom avea 300.000. de locuri de muncă La care se vor mai adăuga alte 9.700.000. de locuri de muncă obținute prin contractarea produselor care se vor vinde în supermarchetele noastre din fiecare localitate a țării. Menționăm că România dispune de un număr de 17.000. de localităti mai mici sau mai mari pe teritoriul ei și că prin intermediul Asociației Agricole Dacia Libera și al programului de relanasare a economiei ” Timon Program ” vom reuși să acoperim în decurs de 10 ani acest teritoriu cu o nouă infrastructură agricolă, zootehnică și comercială și să redăm satului românesc valoarea sa naturală una care să asigure plăcerea de a te naște țăran la tine acasă. Până vom avea acces total la putere această sumă despre care vă vorbeam poate fi regăsită în 10.000.000. de lei pe zi câte un leu de fiecare român care este bun de muncă, pentru ca să înceapă dezvoltarea.
Deci iată că nu trebuie să ajungem la putere să ca să ne ridicăm țara din ruină. Însă nimeni nu-și deorește acest lucru.
Dacă însă vom ieși din Comunitatea Europeană România va supravețui numai dacă aplicăm de urgență punctul 1 din ”Ultimatumul – Imprativ”și vom lărgi imiediat relațiile bilaterale cu țările fostului CAER, care o parte dintre ele sunt deja pregătite de noul asalt economic la nivel mondial.
Suntem singurii care avem un program în situație de război însă care nu poate fi făcut public din motive strategice dar pe care vă rugăm al lua în considerație. România va ieși șifonată din acest război dacă politicienii noștri nu doresc aplicarea de urgență a ”Timon – Program”. Vă pot spune că poporul român poate suprevețui în aceste localități pe care ”Timon – Program” le va dezvolta. Fiecfare localitate va putea trăi de una singură fără ajutor extern iar prin/și cu ajutorul Ultimatumului – Imperativ va putea să se auto conducă până la formarea noului stat pe care sper de data aceasta că în urma pierderilor uriașe, la ieșirea din război vor putea decide, singuri forma de guvernământ impunându-se noua Constituție Democrată a României.
Scopul nostru este ca în cel mai scurt timp să începem demersurile ca toți românii din lume care vor să se întoarcă la patria mamă să o poată face. Astfel din cele 50 de milioane de români de pe întreaga planetă măcar 35 de milioane să se găsescă pe teritoriul României. Avem însă politicieni care nu înțeleg nimic. Nici măcar că orice viață adusă acasă înseamnă nu aur sau diamante înseamnă sufletul acestei țări pe care ei acum o trădează.

Acesta a fost primul Pilon economic despre care vorbim.
Cel de al doile pilon pe care se sprijină Timon-Program este următorul: Statul deschide un fond de recuperare a terenurilor din România. Și prin același procedeu de emitere a biletelor bancare CEC-ul va vinde bilete de la 50 la 500 de lei destinate terenurilor agricole, teren curs construcții, terenuri intravilan, clădici civile industriale și inginerești.
Cu banii care se strâng în acest fond vom cumpăra tot ce se vinde în România la nivel de terenuri sau infrastructuri ne mai lăsând străinii să se bucure de bunurile noastre.
Toate aceste terenuri sau clădiri vor avea ca proprietari pe cei care vor cumpăra Bilete obligațiuni de la CEC-Bank
Aceste clădiri sau terenuri vor fi destinate acestor ferme, supermarchete și fabricuțe pe care noi le vom face. La care se vor mai adăuga, și terenurile care vor trece sub expluatația noastră directă prin intermediul Asociației Agricole Dacia Liberă.
Proprietarii terenurilor de această dată vor avea profit din sub contractarea terenurilor și din chirii iar atunci când vor dori să se retragă vor primi suma terenului deținut de către ei la prețul zilei sau teren după caz în cazul în care doresc acest lucru.
Pilonul III este cel compus din afacerile familiale care vor acoperi marea majoritate a României și se vor ocupa de agricultura clasică adică de agricultura Bio. În acest caz am sugerat tuturor românilor din Diaspora să înceapă susținerea activităților agricole de familie adică ferme de pui de porci de păsări ouătoare, etc, producție de legume bio etc.
Asociația Agricolă Dacia Liberă prin Timon Program va coordona și asigura desfacerea și vânzarea tuturor produselor la timp, vă v-a ajuta la achiziționarea marteriilor și materialelor de care aveți nevoie vă v-a pune la dispoziție o logistică care v-a cuprinde lanțuri de depozite, fabrici și societăți de transport terestru, fluvial, maritim, și aerian pe tot cuprinsul globului.
Puterea de negociere a acestui program va depăși în următorii ani puterea de negociere a multinaționalelor conduse de către magnații mesei rotunde de la Roma.
Vom exporta 50% din producție pe lei de această dată către alte tări de pe alte continente pentru a crește prețul leului .
În europa vom respecta cu strictețe cotele impuse de ei dar vom reuși să facem absolut tot exportul prim lanțul imperial al Asociației Agricole Dacia Liberă care va fi alimentată financiar pentru menținerea exportului la cel mai înalt nivel inclusiv ce cei care și-au vândut terenurile către sistemul nostru fiind nevoiți să participe cu o cotă de 10 % pentru dezvoltarea României profit care le va genera venituri destul de bune. Românii care doresc să rămână până la pensie în UE. Și care vor dori un loc de muncă pentru soțiile lor vor face un magazin iar noi îl vom alimenta cu produse românești. Astfel vom reuși să promovăm și să vindem produsul nostru în Europa.
Pentru satele românești pe lângă faptul că vom practica turismul Dentar vom avea la dispoziție în fiecare sat o casă cel puțin în care să oferim străinilor ocazia de a trăi ca la țară. O gospodărie autentică românească, cu animale cu tot ce este necesar traiului de zi cu zi. Acest program cu circuit închis va strânge bani în visteria țării iar în decurs de 10 ani România își v-a schimba situația economică și-i va fi recunoscut statutul de stat independent din punct de vedere economic. Însă pentru acest fapt va trebui obligatoriu ca cele 4.850.000 de ha. de teren accidentat pe care acum nu găsim decât ciulini uneori să fie transformate în livezi și vii. Uniunea Europeană poate impune piața uniunii nu piața din afara uniunii. Așa că cu zcuzele de rigoare vă anunțăm că până în 2030 va trebui să avem pe rod 150.000.000. de pomi fructiferi și viță de vie pentru a deveni primul producător de sucuri de fructe naturale, compoturi, gemuri și dulcețuri din lume.
Revenim la munca românilor care pare neeficientă din cauza lipsei de cunoaștere în domeniul organizării, vă spunem că nu vom mai exporta materii prime ci doar produse finite.
Legătura dintre cei trei piloni economici de bază, va permite gestionarea și conservarea, într-un timp util a valorilor monetare obținute prin schimbul de marfuri, bunuri și servicii și va da un impuls pozitiv economiei, care gestionată la nivel național și internațional, de către Asociația Agricolă Dacia Liberă va putea investi și intermedia orice de decădere economică a agenților de producție și comerț înașa fel încât la nevoie, să suplimenteze sau să diminueze prețul de cost al produselor în funcție de cerințele pieței fără ca producătorii, comercianții și poporul să aibă de suferit.
Puterea de negociere v-a aduce poporului beneficii imense care se vor regăsi în prețul petrolului utilizat în piața agricolă din România, a pieselor de schimb, a utilajelor agricole și nu în ultimul rând în puterea producției unui produs la un preț mai mic pentru a putea avea un succes teribil pe orice piață din Nord, Sud, Est, Vest. Pe care v-a trebui să o cucerim dacă ne dorim o creștere economică reală pentru copiii noștri.
Nici o economie însă nu poate crește dacă nu vom dezvolta alături și industriile care să poată asigura menținetea în permanență într-o stare maximă de alertă prosperă agricultura și serviciile.
Avem nevoie de fier și ciment pentru a ne dezvolta și noi cei din P.F.F.R. știm asta de aceea vom accelera cât ne vom permite dezvoltarea extracției de minereuri feroase și neferoase, cărbune și alte resurse, vom trece în regim de urgență la recuperarea tuturor resurselor concesionate prin demonstrarea că acestea au fost acaparate diversionist.
Industrializarea României se va face de această dată cu o mai mare atenție înașa fel încât să nu mai intrăm sub influiența gigantismului care atunci când am intrat în regres, a determinat pierderea Combinatului Siderurgic de la Galați.
Dezvoltarea în industrie, se va face pe fiecare palier reprezentativ al industriei respective, ținând cont de posibilitatea schimbarii proprietarului, dând posibilitatea rapidă de reprindere economică cu un capital mic reinvestit.
Industriile constructoare de mașini și în special Tractoare, Autocamioane, Buldozere, Escavatoare și Autobuze vor fi cele din eșalonul al doilea pe care sperăm să-l activăm până în 2030.
Până în anul 2030 România va deveni noul lider mondial exportator de hrană.
Pilonul #3# BANCAPOPULARĂ ROMÂNĂ
Pentru eficientizarea implementării” Timon – Program” trebuie ca banii noștri să fie gestionați de către noi nu de către alții. Așa că toate plățile vor fi făcute de către noi prin BPR: și vom primi plăți prin aceeași bancă care va lucra în lei, pentru a avea o creștere reală economică bazată pe propriul nostru spate. Dacă vom exporta în lei leul va creste deci vom avea și creșteri salariale bazate pe valoarea leului crescut. Vedeți dvs. dacă acceptăm altă valută ne dăm singuri la picioare am lucrat pentru a crește dolarul acum lucrăm pentru a crește Euro. Iar noi suntem nevoiți să facem schimb valutar de două ori ca să rămânem fără profitul câstigat.
Suntem în așteptarea unui Guvernator al Băncii Populare Române care să aducă un aport la capitalul subscris al băncii de 2 miliarde de euro.
Discuțile sunt avansate cu partea Chineză și așteptăm și alte oferte, care ar putea fi mult mai convenabile. Oferim 2% dobândă la fond fără nici o altă obligație, fără obligații de suveranitate.
Acest fond va fi derulat pentru implementarea Timon – Program până când banii de la conaționalii noștri vor intra in rulaj astfel că vom avea surse de finanțare a agriculturii.
Claus a dat două miliarde pe fiarele vechi amenricane, niște avioane care nu aduc decât pagubă României nu profit.
România va face un parteneriate strategice cu China și India și vom semna un acord de finanțare pe o perioadă de 60 de ani. Timp în care vom avea de pus multe lucruri la punct. Programul pe care vi-l prezint are o durată de desfășurare doar de 20 de ani. Ceilalți 40 de ani o să fie prezentat după 20 ani. El este scris dar nu îl pot face public. Pentru primii 10 ani România va construi două diguri paralele la înălțimea de 10 m fiecare la o distanță de 150m unul de celălalt care vor forma un cerc extra Carpatic trecând pe lângă malul Nistrului și ajungând la Tisa apoi coborând pe lângă Oradea, Arad, Timișoara spre Dunăre ajungând să se unească. Un al doilea cerc de data aceasta inter Carpatic la fel compus din două diguri paralele care vor trece prin județele: Hunedoara , Gorj, Vâlcea , Argeș, Dâmbovița, Prahova, Covasna, Harghita , Mureș, Cluj, Alba – Hunedoara. Aceste cercuri vor fi intersectate de doua diagonale care vor trece prin Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Mureș, Brașov, Prahova, Buzău, Ialomița, Constanța.. Aceste două diguri vor fi pline cu apă. Ne trebuiesc doi ani să le umplem si nu va afecta ecosistemul. Vom avea foarte multe ecluze și Tuneluri. România va fi prima Țară complet Navigabilă și irigată prin Bilonare. Vom avea apă pe toată suprafața țării. Cinezii vor construi un canal de la Carei la Marea Nordului. China și India vor deveni parteneri Strategici al României. Ea va avea posibilitatea să aibă la noi cel mai mare depozit al lumii. Ne vor construi pentru asta în parteneriat toată infrastructura industrială de care avem nevoie. Acordul cu China:
Noi vindem hrană *(produs finit)* construim și fabricăm tot ce ne trebuie pentru uz intern. China ne ajută să vindem toată hrana la prețul pieței internaționale și nu plătește nici un fel de impozit României. România va deveni Țară neutră din punct de vedere Militar.
Toate datele caracteristice sunt păstrate pentru ca aplicarea programnului să se facă direct de către cel care a scris acest Program.

Redactat Întocmit și Realizat cu drept de autor de către Timon Lipciuc născut la 28/07/1969 în loc. Flămânzi jud. Botoșani. România.

 

Show Buttons
Hide Buttons